ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววิจิตตรา เอื้อจิตราเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นางสาวนภาลัย ขันแก้ววัดชมนิมิตรรร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ สพม.6
3นายวิญญู จนะอินทร์พร้านีลวัชระรร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ สพม.6
4นางสาวจิราภรณ์ โคตรภูธรคลองสองพี่น้องรร.หัวคูประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
5นางสาวโชติญาดา ศรีโยธีอนุบาลสุขสวัสดิ์รร.บ้านซ้งวิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6นายจิรายุตม์ มีเหมาะคลองแสนสุขรร.บ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3
7นางสาววิภาภรณ์ ศรีเจริญฉัตรทิพย์เทพวิทยารร.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8นางสาวอรพิน โคตวิทย์นาคดีอนุสรณ์รร.บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป.อุดรธานี เขต 3